Risk för snedvriden konkurrens när upphandlingskraven ökar

Advertisement

Stockholm, June 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Vikande konjunktur och ökade räntekostnader spelar in när maskinentreprenörer bedömer marknadsläget i sommarens MEKOrapport. Och de ökade kraven i upphandlingar oroar medlemsföretagen. Kraven riskerar att snedvrida konkurrensen då både formulering och uppföljning brister från beställarnas sida, varnar bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna (ME).

Maskinentreprenörernas konfidensindikator MEKO tar pulsen på hur medlemsföretagen uppfattar stämningsläget och vad de tror om framtiden. Nu har årets sommarrapport släppts. MEKO-värdet för mätperioden maj är 104 – ett positivt värde, men det svagaste värdet för maj sedan mätningarna började. Det förväntade MEKO-värdet för november är 92, vilket visar på en negativ bild av framtiden hos maskinentreprenörerna.

Av de sex delparametrar som ingår i MEKO (arbetsvolym, orderstock, maskininvesteringar, faktureringsläge, beläggningsgrad och efterfrågan på tjänster) är det i dagsläget bara två som bidrar till en positiv utveckling: efterfrågan på tjänster och maskininvesteringar.

Advertisement

Sommar-MEKO pekar också på att det ställs allt fler och allt högre krav i de upphandlingar medlemsföretagen deltar i. Det kan handla om krav kring miljö och klimat, krav på ökad dokumentation och krav på hur arbetet ska utföras. En stor majoritet av företagen (62 procent) upplever att kraven har blivit högre de senaste tre åren. Företagen får därmed svårare att kvalificera sig för vissa upphandlingar, samtidigt som de behöver lägga mer tid på administration.

– Då ökade krav vid upphandlingar sällan följs upp, riskerar etablerade seriösa företag att missgynnas, konstaterar Anders Robertsson, vd för Maskinentreprenörerna.

Maskinentreprenörerna vill därför rikta en uppmaning till beställare: ställ gärna krav, men följ upp dem.

– Vi tar vår del av ansvaret genom att fortsätta vårt arbete med att utbilda medlemmar och beställare i branschens förutsättningar. Vi vill se rimliga upphandlingar som präglas av transparens, säger Anders Robertsson.

Läs om Maskinentreprenörernas konjunkturrapport MEKO

Läs Sommar-MEKO 2023 

CONTACT: Jörgen Eriksson Opinion- och pressansvarig Maskinentreprenörerna [email protected] 072-204 73 18

Disclaimer: The above press release comes to you under an arrangement with GlobeNewswire. AfternoonHeadlines.com takes no editorial responsibility for the same.