Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Volta Trucks i konkurs

Advertisement

Styrelsen i Volta Trucks AB har under kvällen den 16 oktober 2023 beslutat att ansöka om konkurs.

Den 10 augusti 2023 meddelade Byggmästaren att en av Volta Trucks viktigaste leverantörer, Proterra Inc., hade inlett ett frivilligt förfarande för finansiell rekonstruktion, ”Voluntary Chapter 11 Reorganisation”. En uppdatering gavs sedan i samband med rapporten för det andra kvartalet den 25 augusti 2023, i vilken även värdet på Byggmästarens innehav i Volta Trucks justerades ned. Händelseutvecklingen därefter har successivt lett till ökad osäkerhet bland bolagets olika intressenter, vilket till slut omöjliggjort fortsatt finansiering.

Byggmästaren ägde den 30 juni 2023, direkt och indirekt, ca 10 procent av aktierna i Volta Trucks. Dessa har ett anskaffningsvärde på 212 miljoner kronor och var den 30 juni 2023 värderade till 440 miljoner kronor. Värdet bedöms idag vara noll kronor. Byggmästarens rapporterade substansvärde per den 30 juni 2023 uppgick till 340 kronor per aktie, varav Volta Trucks utgjorde 56 kronor.

Advertisement

Under tredje kvartalet 2023 har Byggmästaren investerat ca 4 miljoner euro i ett säkerställt lån till Volta Trucks, vars värde i dagsläget är svårt bedöma. Lånet motsvarar ca 6,50 kronor per aktie i Byggmästaren.

”Nyheten i början på augusti i år om att bolagets batterileverantör inträtt i amerikansk Chapter 11 skedde vid absolut sämsta tidpunkt när produktionen skulle skalas upp, och produkten levereras till väntande kunder, och har successivt lett till ökad osäkerhet hos olika intressenter samt till slut, trots stora ansträngningar, omöjliggjort finansiering. Detta är sorgligt och oerhört tråkigt, inte minst för grundare, anställda och för alla leverantörer och kunder som visat passionerat intresse för Volta Trucks. För alla investerare är det en stor besvikelse. Vår investering i Volta gjordes inom ramen för ett vid den tiden mindre venture-mandat. Byggmästarens huvudinriktning då och nu är att vara stor och inflytelserik ägare i lönsamma kvalitetsbolag med organisk och förvärvsdriven tillväxt.” – Tomas Bergström, VD Byggmästaren

Frågor besvaras av Tomas Bergström, 070-317 80 92.

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 16 oktober 2023 kl 20:45.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: [email protected], Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
https://andersjahlstrom.se/

Attachment

Disclaimer: The above press release comes to you under an arrangement with GlobeNewswire. AfternoonHeadlines.com takes no editorial responsibility for the same.